Usługi stomatologiczne

Leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej

Choroby jamy ustnej występują dość powszechni, ale ich niekorzystne następstwa są zazwyczaj bagatelizowane. Niektóre zmiany chorobowe mogą by objawem zaburzeń ogólnoustrojowych lub zwiastunem poważniejszych chorób.

Zabiegi:

– leczenie chorób błony śluzowej o podłożu bakteryjnym, wirusowym lub   grzybiczym

– leczenie przewlekłych chorób błony śluzowej jamy ustnej

– diagnostyka zmian patologicznych z pobraniem materiału do badania histopatologicznego

Potrzeby każdego pacjenta są różne, dlatego by najlepiej zaplanować czas i skierować do opowiedniego specjalisty, prosimy o kontakt telefoniczny .